Holinga

h1 jpg — kopia

facebook

PATRZYMY HOLISTYCZNIE

Rozwój, Kreatywność, Działanie

Ruch, Zatrzymanie, Muzykoterapia, Taniec

Holinga to nowoczesna firma nastawiona na rozwój człowieka w różnorodnych obszarach życia.

Holos …

Bliska jest nam teoria rozwoju, według której istotną cechą świata jest jego „całościowy” charakter.

Człowiek nie jest zlepkiem, mozaiką; jest nierozerwalną całością. Człowiek według nas to „homo holos”.

„Ja” to monolit, jedność, synolon, całość (w gr. holos).

Slow …

Nasze przedsięwzięcia wpisują się w nurt „życia powoli” popularyzując ideę „slow life”.

Chcemy pomóc naszym Klientom delektować się życiem, zwolnić tempo codzienności, skoncentrować się relacjach oraz samorozwoju.

Działania …

Organizujemy warsztaty i szkolenia, niecodzienne wydarzenia, dla których myślą przewodnią jest rozwój fizyczny, duchowy, emocjonalny, rozwój człowieka jako całości.

Działamy w sposób nieszablonowy, zróżnicowany i wielopłaszczyznowy.

Jednym z naszych projektów jest Etno.wirownia