Holinga

h1 jpg — kopia

facebook

IMG_20180504_132819_752

PATRZYMY HOLISTYCZNIE

Rozwój, Kreatywność, Działanie

Ruch, Zatrzymanie, Muzykoterapia, Taniec

Holinga to nowoczesna firma nastawiona na rozwój człowieka w różnorodnych obszarach życia.

Holos …

Bliska jest nam teoria rozwoju, według której istotną cechą świata jest jego „całościowy” charakter.

Człowiek nie jest zlepkiem, mozaiką; jest nierozerwalną całością. Człowiek według nas to „homo holos”.

„Ja” to monolit, jedność, synolon, całość (w gr. holos).

Slow …

Nasze przedsięwzięcia wpisują się w nurt „życia powoli” popularyzując ideę „slow life”.

Chcemy pomóc naszym Klientom delektować się życiem, zwolnić tempo codzienności, skoncentrować się relacjach oraz samorozwoju.

Działania …

Organizujemy warsztaty i szkolenia, niecodzienne wydarzenia, dla których myślą przewodnią jest rozwój fizyczny, duchowy, emocjonalny, rozwój człowieka jako całości.

Działamy w sposób nieszablonowy, zróżnicowany i wielopłaszczyznowy.

Jednym z naszych projektów jest Etno.wirownia:

Zobacz:

01_kolor_na_bialym_tle

Współpraca …

Współpracujemy m. in. z:

– Stowarzyszeniem -Towarzystwo Akademickie „Creator”

– Daniel Sandu, www.daniel-sandu.com (Warsztaty zatytułowane – Dance curiosity – Ciekawość tańca).

IMG_5836