Kim jestem

Nazywam się Marta Berdel.

Z uwagą i troską  wspieram rozwój każdego człowieka.
Jestem muzykoterapeutą, pedagogiem tańców etnicznych, instruktorem tańców polskich, certyfikowanym trenerem TUS, w drodze ciągłego rozwoju i doświadczania.

Co robię?

Tworzę bezpieczną przestrzeń spotkania i rozwoju bazując na terapiach ekspresyjnych – muzykoterapia, choreoterapia i inne terapie oparte na sztuce, koncentrujące się na procesie tworzenia.

Oferta

 • terapia indywidualna i grupowa (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami)
 • regularne zajęcia zatytułowane „Taniec rekreacyjny – tańce z różnych stron świata” /Rzeszów
 • regularne zajęcia Taniec&Parkinson /Rzeszów
 • szkolenia/warsztaty dla nauczycieli, terapeutów, animatorów, firm


Szkolenia na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Współpraca

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku
 • Polski Związek Niewidomych – Oddział Podkarpacki
 • domy kultury
 • Fundacja „Podaj Dalej” z Konina
 • Europejskie Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+);
 • Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” z Konina
 • Konińska Spółdzielnia Socjalna „Spectrum”

Ścieżka kształcenia

 • Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” na Wydziale Muzyki, Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015
 • Studia z Muzykoterapii na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
 • Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, 2022
 • Metoda Montessori Senior Montessori Lifestyle® – Certyfikowany Kurs, 2023
 • Kurs Logopedia – zadania i metody pracy, 2023
 • Studia Podyplomowe „Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji”, 2024
 • Terapeuta środowiskowy (w trakcie)