Muzykoterapia

Poznaj siłę muzyki i ruchu!

Warsztaty kreatywne dla osób dorosłych i seniorów to  krok w kierunku rozwoju personalnego poprzez muzykę oraz inne odmiany arteterapii.

Zapraszamy osoby dorosłe zainteresowane poprawą kondycji psycho-fizycznej oraz profilaktyką zdrowia.

Zajęcia bazują na metodach muzykoterapeutycznych oraz choreoterapeutycznych z elementami dramy.

W bezpiecznej, pozbawionej oceny atmosferze uruchamiamy wyobraźnię i dajemy szansę muzyce, aby poruszyła nasze zmysły.

W przestrzeni dźwięku odkrywamy swoje możliwości  i rozpoznajemy tkwiący w nas potencjał.

Zajęcia prowadzone są w kameralnej grupie do 5 osób.

Miejsce i czas:

NZOZ Therapia
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 85

Piątki od 10.00-11.30

W sprawie innych terminów zajęć proszę o kontakt.

Zgłoszenia:
tel. 795 48 71 75
marta.berdel@gmail.com

max 5 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń:)

PS. Uwagi organizacyjne:

 • Osoby, które potrzebują okularów do czytania – proszę je ze sobą zabrać (czasem będziemy coś czytać)
 • Warto wziąć ze sobą: wygodne ubranie, w którym można położyć się na materacu, wodę mineralną, koc i poduszkę
 • Proszę także o zabranie obuwia na zmianę albo grubszych skarpetek

Nowa usługa:

konsultacje w zakresie doboru muzyki oraz tworzenie ścieżek dźwiękowych  do rożnego rodzaju przestawień, wydarzeń.

Inspiracje, kreowanie tła muzycznego.

happiness-is-the-soundtrack-of-my-life-2

Zapraszamy na zajęcia muzykoterapeutyczne – indywidualne lub grupowe.

Pracujemy z wszystkimi osobami, które chcą rozwinąć wrażliwość muzyczną, polisensoryczną, poznać siebie w kontekście świata dźwięków.

Zapraszamy także osoby z deficytami uwagi oraz osoby niepełnosprawne.

Zajęcia skierowane są również do ludzi świata biznesu, pracowników firm (mogą pełnić funkcję integracyjną dla pracowników).

Korzyści dla uczestników:

 • odzyskanie  swobody ekspresji
 • uruchomianie kreatywności
 • pozbycie się różnorodnych blokad  (emocjonalnych, komunikacyjnych)
 • usunięcie napięć fizycznych i psychicznych
 • relaksacja
 • redukcja stresu
 • polepszenie emisji głosu
 • poprawa nastroju i podniesienie energii życiowej
 • nawiązanie kontaktu z samym sobą i otoczeniem

Program zajęć dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Zajęcia prowadzi:

Marta Berdel

mart

Pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich, muzykoterapeuta.

Prowadzi zajęcia otwarte zajęcia zatytułowane „Taniec rekreacyjny – tańce z różnych stron świata.”

Współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami kultury z Rzeszowa a także z całej Polski., m.in. z:

 • Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku
 • Polskim Związkiem Niewidomych – Oddział Podkarpacki;
 •  domami kultury;
 • Fundacją „Podaj Dalej” z Konina;
 • Europejskim Stowarzyszeniem Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+)
 • Fundacją „Drzewo Życia”  powołana w celu stworzenia systemu pomocy osobom i ich rodzinom dotkniętych problemem zaburzeń odżywiania.

W różnych grupach i organizacjach prowadzi spotkania bazujące na terapiach kreatywnych (muzykoterapia, choreoterapia i innych opartych na sztuce,  koncentrujących się na procesie tworzenia) m.in. w Rzeszowie w NZOZ „Therapia”, w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”, jak również w Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie. Od czasu do czasu przygotowują razem inscenizacje muzykoterapeutyczne choreoterapeutyczne oparte na naturalnym ruchu i improwizacji. Tworzy wraz ze swoimi uczestnikami Muzykoterapeutyczny Teatr Tańca.

Chętnie robi zdjęcia i tworzy własne wizje świata w cyberprzestrzeni.

Interesuje się dramą, ruchem autentycznym, terapią tańcem i ruchem, kulturą tradycyjną, etnografią.

W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowane przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2018 ukończyła studia z Muzykoterapii na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.