Szkolenia i warsztaty

Przedstawione formy szkoleniowe i warsztatowe mogą być dostosowane do potrzeb i oczekiwań Zamawiających.

Każde z zamieszczonych w ofercie szkoleń może zostać zmodyfikowane pod kątem specjalnych potrzeb Klientów. W przypadku pytań lub uwag, uprzejmie proszę o kontakt.

Szkolenia na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

PRZEDSZKOLA

-Aktywności twórcze (gry, zabawy, ruch ) wspomagające integrację sensoryczną

-Wykorzystanie elementów arteterapii w przedszkolu

-Muzykoterapia w przedszkolu – rozwijanie wyobraźni

-Techniki twórczej i terapeutycznej pracy z ilustracjami, fotografią

-Metody stymulujące rozwój społeczny, współpracę i komunikację w grupie

-Wspomaganie rozwoju koncentracji dziecka

SZKOŁY

-Dźwięk, ruch, muzyka – narzędzia komunikacji w grupie

-Muzykoterapia dla uczniów – formy relaksacji i rozwijania wyobraźni

-Improwizacja ruchowa i taniec kreatywny

-Tańce z różnych stron świata (zabawa, integracja, umiejętności społeczne)

-Taneczne podróże – tańce świata w aspekcie poznawania kultur

-Wykorzystanie ilustracji w edukacji, wychowaniu, terapii i twórczym rozwoju uczniów

-Elementy rysunku terapeutycznego – poznaję SIEBIE, poznaję CIEBIE

-Przeciwdziałanie rutynie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym nauczycieli

-Odreagowanie i relaksacja dla nauczycieli

PLACÓWKI TERAPEUTYCZNE

– Wykorzystanie dźwięku, ruchu, tańca w terapii

– Użycie rekwizytów w tańcu terapeutycznym

– Odreagowanie, relaksacja, komunikacja – metody arteterapeutyczne w grupach ze specjalnymi potrzebami

– JA-TY-MY – Tańce świata w formie integracyjnej

– Wykorzystanie kart komunikacji w pracy terapeutycznej – praca z ilustracjami

– Autoterapia dla terapeutów – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

– Odkrywanie odwagi twórczej, przełamywanie własnych ograniczeń – warsztaty dla terapeutów

FIRMY

– Tańce świata – nauka, zabawa, integracja

– Regeneracja w ruchu – taniec kreatywny, łagodzenie skutków pracy zdalnej i pandemii

– Taniec jako forma medytacji w ruchu – zakorzenienie, świadomość, uważność

– Muzykoterapeutyczne podróże – uruchamianie wyobraźni, relaksacja, wizualizacja

– Endorfiny – odkrywanie wewnętrznego dziecka. Ruch, taniec spontaniczny, zwiększenie świadomości ciała

KLIENCI INDYWIDUALNI

Halo! To JA! Twórcza droga do siebie. Warsztaty on-line

„Tu i teraz” – zatrzymanie, identyfikacja emocji, samopoznanie

„Wyrażam siebie” – metody twórczej ekspresji

„Rozwijam kreatywność” – terapia metodą działań twórczych, odblokowanie potencjału twórczego

Relaksacja w przestrzeni dźwięków (muzyka relaksacyjna oraz instrumenty muzykoterapeutyczne)

Odreagowanie napięć i stresu

Uruchamianie wyobraźni – techniki wyobrażeniowe

„Otwieram głos” – poprawa emisji głosu i umiejętności komunikacji

Zapraszam do współpracy oraz zgłaszania zapytań i potrzeb szkoleniowych.