Szkolenia

Szkolenie: ”Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii.”

Rzeszów – 2021 (data do ustalenia)

„Ciało jest fizycznym aspektem osobowości, a ruch czyni tę osobowość widzialną”. M. Starks Whitehouse

„Holinga” zaprasza na szkolenie zatytułowane „Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii.|

Jest to szkolenie przeznaczone dla terapeutów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, także dla animatorów, dla osób prowadzących zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne, jak również dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Szkolenie ma na celu zarówno przedstawienie gotowych scenariuszy zajęć, jak również zainspirowanie do tworzenia własnych form zajęć, rozwijanie wyobraźni pedagogicznej i terapeutycznej.
Program szkolenia obejmuje:
– tańce z różnych stron świata;
– elementy muzykoterapii;
– elementy choreoterapii;
– zagadnienia z zakresu tańca kreatywnego.

Uczestnicy nauczą się kilku tańców zróżnicowanych pod względem tempa, nastroju, charakteru. Choreografia prezentowanych tańców bazować będzie na tańcach tradycyjnych z różnych stron świata (w tym na tańcach polskich).
W części muzykoterapeutycznej podczas praktycznych ćwiczeń zaprezentowany zostanie wpływ muzyki na nastrój człowieka oraz przedstawione zostaną możliwości wykorzystania muzyki
w działaniach ruchowych i innych. Zostaną wykorzystane także elementy dramy.
Działania muzykoterapeutyczne służą ułatwieniu komunikacji z samym sobą i z grupą, polepszeniu procesu uczenia się, a także mobilizują siły witalne, stwarzają możliwość ekspresji emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej. Z badań wynika, że uczestnicy sesji muzykoterapeutycznych rozwijają swój potencjał twórczy.

Zajęcia potrwają 4 godziny.
Prowadzenie: Marta Berdel

Marta Berdel
Pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich, muzykoterapeuta.
Prowadzi zajęcia otwarte zajęcia zatytułowane „Taniec rekreacyjny – tańce z różnych stron świata.”
Współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami kultury z Rzeszowa i z całej Polski., m.in. z Akademią 50 Plus oraz w Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Rzeszowie, Polskim Związkiem Niewidomych – Oddział Podkarpacki, domami kultury oraz z Fundacją „Podaj Dalej” z Konina.
Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”. Jak również w Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie. Przygotowują razem inscenizacje muzykoterapeutyczne choreoterapeutyczne oparte na naturalnym ruchu i improwizacji.
Tworzy wraz ze swoimi uczestnikami Muzykoterapeutyczny Teatr Tańca.
Chętnie robi zdjęcia i tworzy własne wizje świata w cyberprzestrzeni.
Interesuje się dramą, ruchem autentycznym, terapią tańcem i ruchem, kulturą tradycyjną, etnografią.
W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowane przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2018 ukończyła studia z Muzykoterapii na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Forma warsztatowa, podczas której uczestnicy sami wykonują ćwiczenia zapewni poznanie procesu nauki i równocześnie dobrą zabawę
Warto zadbać o wygodny strój i obuwie – najlepiej baletki. Proszę wziąć ze sobą wodę mineralną.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:
Osoby zainteresowane warsztatami proszę zgłaszać się mailowo na adres podany poniżej lub telefonicznie.

Koordynator warsztatów:
Marta Berdel
marta.berdel@gmail.com (preferowany kontakt mailowy)
795 48 71 75