Planowane wydarzenia

„Ciało jest fizycznym aspektem osobowości, a ruch czyni tę osobowość widzialną”. M. Starks Whitehouse


  • OXYGEN – Warsztaty wytchnieniowe dla nauczycieli, terapeutów, pracowników służby zdrowia, rodziców. Łagodzenie skutków pandemii/RZESZÓW – 26 lutego 2022
  • SZKOLENIE: ”Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii” – dla nauczycieli, terapeutów, animatorów/RZESZÓW – 12 marca 2022
  • OXYGEN– Witalność i homeostaza. Warsztaty ruchu z Martą Berdel i Justyną Dragan (Biodanza) – dla nauczycieli, terapeutów, osób zainteresowanych samorozwojem/RZESZÓW, 23 kwietnia 2022